Остиеопороз и его влияние на тактику лечения патологии по-ка осте презентации РУС 15 00